SI DURAN ARGE

SI DURAN ARGE

Namichaatu dhugaa barbaacha utuu deemuu, Waaqayyo karaatti itti dhufe. Erga wal dubbisanii booda, " waal haa barru? Ati eenyu? Hojiin kee maali? " jennaan, "…