AI

Awurooppaan AI Raggaasise

Gamtaan Awurooppaa dambii sammuu namtolchee ykn AI raggaasise. Labsichi guddina sammuu namtolchee nageenyaa fi mirga dhala namaa akka hin sarbineef ni to’ata jedhameera. Qaamoleen teeknooloojii…