SI DURAN ARGE

SI DURAN ARGE

Namichaatu dhugaa barbaacha utuu deemuu, Waaqayyo karaatti itti dhufe. Erga wal dubbisanii booda, " waal haa barru? Ati eenyu? Hojiin kee maali? " jennaan, "…
sektara qonnaa

sektara qonnaa

Prezedaant Shimallis Abdiisa galmoota sektara qonnaa keessaa tokko al-ergii dabaluudha jedhan . Prez. Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisa barruu gama toora 'Facebook ' isaaniitiin…
AI

Awurooppaan AI Raggaasise

Gamtaan Awurooppaa dambii sammuu namtolchee ykn AI raggaasise. Labsichi guddina sammuu namtolchee nageenyaa fi mirga dhala namaa akka hin sarbineef ni to’ata jedhameera. Qaamoleen teeknooloojii…
Manni dhugaatii Jaappaan

Manni dhugaatii Ajaa’ibaa Jaappaan

Manni dhugaatii Jaappaan nyaata saffisaa kaballaa waliin dhiyeessu dhageetti argatee jira. Maddeen argaman irraa guutummaa isaa kanatti fufee kan jiruudha Manni nyaataa kun magaalaa Naagooyaatti…
Shaambal Giyoon Dheeressaa

Oduu Boqochu Sh/Giyoon

Shaambal Giyoon Dheeressaa boqotan! Shaambal Giyoon Dheeressaa, abbaa isaanii Dheeressaa Abbaabooraa fi haadha isaanii Aaddee Baatuu Jukaa Dabal irraa A.L.I tti Ebila 04 bara 1934…
Rakkoo Siyaasaa

Rakkoo Siyaasaa

" Rakkoo siyaasaa qa'ee Oromoo sardaa jiru kan hiiku qawwee osoo hin taane marii nagaati " Ayyaanaa Fayyisaa . Rogeessi miidiyaa hawaasaa Ayyaanaa Fayyisaadha afgaaffii…